Rado planiramo izgradnju sa vama vaše vodeće benzinske stanice, od jednostavnih elektronskih pumpi sa mehaničkim kalkulatorom do elektronskih pumpi goriva sa kodiranim pristupom i evaluacijskim softverom.