Optimalno riješenje za punjenje goriva vaše benzinske stanice u raznim kapacitetima i varijantama!

 • dostupno u veličinama od 3.000 do 10.000 Litara bruto kapaciteta
 • varijante sa verifikacijom sa odobrenjem MID-a
 • priključak na sistem kase ili terminal goriva
 • sa zaštitom punjenja spremnika i sistem mjerenja nivoa spremnika
 • predmontirano – minimalan rad instalacije na licu mjesta

Blue1 Global Star compact / Blue1 MIDBox sve u jednom

 • verifikacija sa odobrenjem MID
 • bruto količina spremnika 4.000 do 10.000 litara
 • uključi i pokreni
 • punjenje kroz suho kvačilo, sa zaštitom prepunjavanja
 • integrirano mjerilo nivoa spremnika
 • priključak na sistem kase ili terminal goriva
 • pouzdano i jednostavno za upotrebu
 • radius radnog crijeva 4,5 metara
 • otpornost na smrzavanje – sa integriranim grijanjem i termostatom

Blue1 Compact / Eco / BlueBox

 • neodobreni sistem kontejnerskog sprenika
 • bruto količina spremnika 3.000 do 10.000 litara
 • uključi i pokreni
 • punjenje kroz suho kvačilo, sa zaštitom prepunjavanja
 • priključak na terminal goriva
 • pouzdano i jednostavno za upotrebu
 • radius radnog crijeva 8 metara (opcinalno)
 • otpornost na smrzavanje – sa integriranim grijanjem i termostatom

Metrobulk Container Tanksystem

 • dostupno neverifikovano ili verifikovano
 • bruto količina spremnika 4.000 do 5.000IV do 10.000 litara
 • specialni spremnik za vanjsku upotrebu
 • praćenje razine s GSM modulom (opcionalno)
 • integrirani terminal HDA98, HDA250 ili HDA500e
 • izolirana yidna konstrukcija
 • integrirano grijanje sa termostatom
 • prekrivanje radnog crijeva za zimski period
 • 4 metra radno crijevo sa automatskim grijanjem
 • pouzdano i jednostavno za upotrebu