U GIA ćete naći idealnog partnera za uspostavljanje sistema punjenja goriva obnovljivih energija. Mnoge mogućnosti kao z.B. CNG, Etanol, Strom-ZS vam stoje na raspolaganju.

ETHANOL – E 85

 • za doziranje E85 – goriva
 • (sastoji se od 85% etanola i 15% benzina)

9912201441021017

PRIRODNI GAS BENZINSKE STANICE I CNG PUMPE

 • varijabilni kompresori i jedinice za skladištenje
 • potpuna kontrola i nadzorna tehnologija
 • za upravljanjem putničih automobila, kombi vozila i autobusa
 • pumpe eksterne ili interne

PUMPE ZA BILJNO ULJE

 • izlaz maksimalni 80 Lt./min.
 • neverifikovana i verifikovana izvedba
 • priključak na sve uobičajene pumpe moguć

STRUJNA PUMPA

 • vrijednost čitljiva na dva ekrana
 • pristup POS sistema ili EasyCall protokola
 • instalacija preko mrežnog kabla
 • CE – certificirano
 • verifikovano za javnu predaju