Plaćanje karticama (Maestro, Mastercard, Quick, Fleet Kartica) direktno kraj pumpe najpristupačnije za korisnike koliko je moguće! Dugogodišnje dobro dokazani sistemi, mi ćemo vas rado uputiti!

OPT – Vanjski Naplatni Terminal

  • mogućnost integracije za sve pumpe Wayne-Global serije
  • mogućnost nadogradnje za mnoge marke pumpi
  • naplata moguća sa slijedećim karticama: Maestro, Mastercard (sa kodom),
  • Quick, Fleet karticom
  • za priključivanje naplatnog terminala BIM 2040 operater EUROPAY mreža

Hectronic Hecstar Crid

  • omogućuje direktno plaćanje u koloni
  • funkcija sa debitnim, kreditnim i Fleet karticama
  • upravljanje klijenata i kartica stanice
  • dupla identifikacijska funkcija podesiva za individualne popuste