Verifikacija putem firme GIA (ÖNORM EN ISO/IEC 17025) garantuje, da će vaši uređaji biti u skladu sa zakonskim propisima.
Verifikaciju za vas vršimo za:

  • pumpe za gorivo, uključujući temperature naknade i CNG
  • čitače pritiska u gumama do 16 bara
  • uređaji za punjenje motocikla

 

Kontinuirano kontrolisanje od strane federalnog zavoda za mjeriteljstvo da bi se osigurala usklađenost prema važećim zakonima i propisima.

 

Bestätigung der Ermächtigung

Download