Naši specialisti osiguravaju optimalan rad vaše stanice.
Naše servisne centrale osiguravaju efikasano i regionalno pokrivajuće djelovanje na licu mjesta!

19557201401021317

Hotline 0800 / 090 080
(uvijek u službi – 24 sata / 7 dana dostupni za vas)

Sjedište Austrija

GIA Austria GmbH
Zentrale und Servicecenter
Salzburger Straße 138
5280 Braunau am Inn
Email: sales@gia.co.at

Istočni Odjel

Seybelgasse 12a
1230 Wien
Email: sales@gia.co.at

Južni Odjel

Bahnhofstraße 40
8141 Unterpremstätten
Email: sales@gia.co.at

Zapadni Odjel

Höhenstraße 45b
6020 Innsbruck
Email: sales@gia.co.at